Ph.d.-forsvar: Mikkel Brauer-Johnsen

Legitimacy management in project-based organisations

21.05.2019 | Vibeke Vrang

Dato tir 25 jun
Tid 13:00 15:00
Sted Bygning 2626, G Harvard, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i erhvervskommunikation præsenterer Mikkel Brauer-Johnsen sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar den 25. juni kl. 13.00.

Afhandlingen har titlen:
“Legitimacy management in project-based organisations”

Emnet for forelæsningen er:
“Legitimacy management in project-based organisations: Legitimation strategies in the context of client relationships"

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Christa Thomsen, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor Jesper Falkheimer, Lund Universitet
  • Lektor Sara Grex, DTU

Vejledere

  • Områdechef for Forskning og Viden Helle Kryger Aggerholm, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Lektor Per Svejvig    


Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Valhalla (bygning 2628, lokale M212A). Alle er velkomne!

Afhandlingen kan tilgås ca. 14 dage inden forsvaret på dette link.

PhD forsvar