Leadership, Motivation and Span of Control

Louise Ladegaard Bro forsvarer sin ph.d.-afhandling

04.10.2018 | Birgit Kanstrup

Dato tir 30 okt
Tid 14:15 16:00
Sted Aarhus, Denmark

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab præsenterer Louise Ladegaard Bro sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Emnet for forelæsningen er:

What do the results of the dissertation teach us about transformational leadership, and are there any promising ways the theoretical concept of transformational leadership can be developed in the light of the results of the dissertation?

Afhandlingen har titlen:

Leadership, Motivation and Span of Control

Bedømmelsesudvalg:

Professor Ide Kathrine Birkeland, BI Norwegian Business School

Seniorforsker Niels Ejersbo, Vive

Professor Søren Serritzlew, Aarhus University

Tid & sted:

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 14.15-16.00 i 1324/011 (tvillingeauditorierne)

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i medarbejderloungen, bygning 1330

Ph.d.-forsvar