UndervisningAarhus BSS har gode erfaringer med at tilbyde masteruddannelser målrettet veluddannede, handlekraftige erhvervsfolk, som søger efter- og videreuddannelse på et højt fagligt niveau.

Vi sikrer, at du får adgang til den nyeste nationale og internationale viden omkring økonomi og ledelse. Det gør vi gennem undervisning, som tager afsæt i egen og internationale samarbejdspartneres forskning. Forskningsbaseret undervisning sikrer et meget højt fagligt niveau på uddannelsen. Et tæt samarbejde med erhvervslivet er samtidig din garanti for, at undervisningen på studiet er så relevant som mulig – teori og praksis går hånd i hånd.

Der anvendes et bredt spektrum af undervisningsformer på MBA-uddannelsen fra dialogbaserede forelæsninger til cases, gruppearbejde og projekter, der tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Et særtræk ved denne MBA er således, at der i undervisningen arbejdes med deltagernes egne virksomheder. Dette gør uddannelsen særligt anvendelsesorienteret fra dag ét.

Undervisningens form kræver, at deltagerne tager ansvar for egen læring. Der er således en høj grad af selvstudier mellem de enkelte undervisningsgange, hvor deltagerne både arbejder selvstændigt med problemstillinger i egen virksomhed eller organisation og sammen med de andre deltagere i studiegrupper. Samarbejdet i studiegrupperne giver deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og få værdifuld indsigt i andre brancher og virksomheder/organisationer.

Intensiv undervisning

Hvert fagmodul afvikles over fire undervisningsgange – enten fredage eller lørdage med ca. tre ugers interval. Undervisningen afvikles på Aarhus BSS. Ind imellem fagmodulerne vil der være faglige aktiviteter, der typisk afvikles via webboard/intranet. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Hvis man tager uddannelsen på deltid over to år, skal man regne med at bruge gennemsnitlig 18-20 timer om ugen til deltagelse i undervisning, forberedelse og eksamen.

Der undervises som hovedregel på dansk. Hovedparten af litteraturen vil dog være på engelsk, og enkelte valgfag kan forekomme på engelsk. Ansøgere skal derfor være i stand til at følge et engelsksproget undervisningsforløb.