Målgruppe og kompetencer

MBA er rettet mod ansatte i private og offentlige virksomheder og organisationer. Den potentielle deltager sidder måske allerede i en ledende stilling eller er stærkt på vej til en ledende stilling. Det kan også være ambitioner om en specialiststilling eller nøgleposition som eksempelvis direktionsassistent, projektleder eller andet, der er drivkraften bag ønsket om en MBA.

Den typiske deltager har en mellemlang eller lang videregående uddannelse bag sig som f.eks. en kandidat-, bachelor- eller diplomuddannelse. Det kan også være deltagere, der allerede har en samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig uddannelse, som ønsker at blive ført ajour med den seneste erhvervsøkonomiske og ledelsesmæssige udvikling.

Drivkraften bag en MBA-uddannelse kan også være ønsket om at tilegne sig yderligere viden, indsigt og kompetencer til brug i forbindelse med at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens drifts- og udviklingsopgaver.

Krævende og givende
Mulighederne er mange. Det vigtigste er, at man brænder for at lære nyt og udfordre sig selv fagligt og personligt. For der er ingen tvivl om, at det er hårdt arbejde at tage en MBA-uddannelse – også selv om uddannelsens modulopbygning og fleksibilitet gør det lidt nemmere at kombinere den med karriere og familie. Til gengæld giver MBA-uddannelsen dig et stort fagligt udbytte, som vil give dig helt ny indsigt og nye perspektiver på dine nuværende arbejdsmæssige udfordringer såvel som din fremtidige karriere.

Deltagerne får

  • en solid erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt
  • teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance i dynamiske og globale omgivelser
  • kompetencer og konkrete færdigheder i at udarbejde og implementere strategiske initiativer
  • kritisk blik for at vurdere og justere opstillede mål, handlingsplaner og resultater
  • det nødvendige kompetencegrundlag for at kunne varetage ledelsesmæssige opgaver i en privat eller offentlig organisation

Her kan der ses hvordan fordelingen af deltagere har været på de seneste MBA hold.

Her er fordelingen af deltagere på de seneste MBA hold, opdelt efter branche/sektor og uddannelsesniveau.