Om MBA-uddannelsen


MBA-uddannelsen er udviklet efter et stærkt ønske fra ledere og medarbejdere i danske private og offentlige virksomheder, der i stigende omfang efterspørger en fleksibel uddannelse på et højt fagligt niveau. Vi har lyttet til ønskerne og skabt et internationalt uddannelsestilbud på et højt akademisk niveau, der giver plads til både familie og karriere.

Uddannelsen har det klare sigte at styrke deltagernes forudsætninger for at analysere, vurdere samt lede og udvikle deres organisation i et internationalt viden- og konkurrencesamfund. Det kræver en solid erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt, som denne MBA tilbyder.

Uddannelsen er således en klassisk erhvervsøkonomisk MBA-uddannelse med mulighed for individuel toning via valgfag. På den måde kan uddannelsen tilpasses den enkelte deltagers erhvervsmæssige udfordringer.

Opbygning

MBA-uddannelsen er modulopbygget med en betydelig grad af fleksibilitet. Uddannelsen er som udgangspunkt en toårig deltidsuddannelse, men på grund af modulopbygningen kan uddannelsen strækkes over flere år. Uddannelsen skal færdiggøres inden for seks år.