Obligatoriske grundmoduler (1. semester)

Industri- og strukturøkonomi

En virksomheds eller organisations udviklings- og konkurrencemuligheder er påvirket af en række interessenter – nationalt og internationalt. Dette modul sigter på at give deltagerne en grundlæggende viden om de konkurrencebetingelser, der gør sig gældende under forskellige markedsstrukturer og reguleringsmæssige forhold. Modulet introducerer derfor også deltagerne til europæisk industri- og erhvervspolitik.Deltagerne trænes i at anvende redskaber i konkrete erhvervssituationer, virksomheder og brancher til at vurdere sektorers udfordringer og designe  virksomheders strategi på kort og langt sigt under hensyntagen til markedsstrukturer, institutionelle og reguleringsmæssige forudsætninger.

Centrale emner:

 • virksomhedens rolle i samfundet
 • markedsstruktur og strategi
 • Lokalisering og industriel udvikling
 • Multinationale virksomheder og globalisering
 • Prisstrategier og konkurrenceregulering samt ikke-prisstrategier (produktdifferentiering)

Strategy

Virksomheder og organisationer opererer i stadig mere omskiftelige omgivelser. Dette modul sigter på at udvikle deltagernes færdigheder i at identificere og analysere forskellige typer af strategiske problemstillinger og muligheder, som virksomheder står over for. Modulet giver deltagerne den organisatoriske indsigt og grundlæggende forretningsforståelse, der er nødvendig for at kunne gennemføre analyser til strategisk udvikling og forbedret konkurrenceevne.

Formålet med modulet er at give de studerende en større forretningsforståelse og dermed sætte dem i stand til at kunne identificere og analysere strategiske problemstillinger for en given organisation. Det gøres med udgangspunkt i forskellige strategiske skoler, hvor organisationens position i og tilpasning til omgivelserne ses dels i et indefra-og-ud perspektiv, dels et udefra-og-ind perspektiv.

Centrale emner:

 • Virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter
 • Virksomhedens ressourcegrundlag
 • Konkurrencestrategi, komplementærstrategi og operationel strategi
 • Forretningsmodel

 Undervisning foregår på engelsk.

Marketing

En virksomhed eller organisation eksisterer kun i det omfang, at den er i stand til at tilfredsstille og skabe værdi for sine samarbejdspartnere – herunder kunder og leverandører. Det kræver, at medarbejderne har en dyb indsigt i de faktorer, der er drivkræfterne bag individers og organisationers beslutninger og adfærd.

Sigtet med modulet er at give de studerende en indføring i relationsmarkedsførings- og indkøbsteori med henblik på at kunne analysere virksomheders position i et forsynings- og værdikædeperspektiv. Der fokuseres på omgivelsernes indvirkning på virksomheden og virksomhedens muligheder for at indvirke på forskellige interessenter i omgivelserne. Vigtigt bliver således analyser af adfærden og adfærdsdannelsen hos virksomheders centrale aktører –  herunder hvorledes aktører bearbejder information, træffer beslutninger og agerer på markedet, samt hvilke forhold der regulerer adfærden. Aktører kan være både forbrugere, industrielle kunder eller leverandører og konkurrenter.

Centrale emner:

 • Virksomheden i et relations- og værdikædeperspektiv
 • Forhold der påvirker købsbeslutninger og beslutningsprocesser på forbrugermarkedet hhv. industrielle markeder og det offentlige markeder
 • Relationsmarkedsføring og relationskøb
 • Vurdering af internationale markedsoperationsformer
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for virksomhedens initiativer over for kunder, distributører, leverandører og alliancepartnere
 • Vurdering og udarbejdelse af forslag til udvikling eller  afvikling af virksomhedens relationer til kunder, distributører og leverandører
 • Sourcing
 • Positionering og branding