Ny studieordning (pr 1. september 2021)

Med virkning fra den 1. september 2021 træder en ny studieordning i kraft på MBA-uddannelsen, hvilket betyder, at uddannelsen fremover får en anden struktur.  I forbindelse med den nye studieordning vil prisen stige (pr. 1. september 2021). Fremover vil prisen således komme til at omfatte materiale og litteratur samt forplejning i forbindelse med undervisningen. De nye priser er som følger:

Obligatoriske fag og valgfag*: 27.000 kr.

Masterprojekt inkl. metode: 52.000 kr.  

* De to valgfag, der inkluderer studieture koster 30.000 kr. ekskl. omkostninger forbundet med studieturen.

Uddannelsen vil efter den nye studieordning bestå af tre obligatoriske fag, seks valgfag og et masterprojekt, som også inkluderer undervisning i metode. Du skal dermed vælge to valgfag inden for tre områder: Økonomi, organisation og markedsinnovation, så du når op på seks valgfag i alt.

Det vil stadig være muligt både at tilmelde sig den fulde uddannelse og at tilmelde sig enkeltfag.

Spørgsmål til ny studieordning?

Hvis du har spørgsmål til den nye studieordning, er du velkommen til at kontakte enten Aarhus BSS Student Services eller studieleder Morten Rask på henholdsvis:

Student services:

Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026

Se åbningstider

Studieleder:

Mail: mra@mgmt.au.dk

Tlf.: 51807508