Metode, projekt og valgfag (3. semester)

Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger

De obligatoriske fag afsluttes med et projekt. Deltagerne skal demonstrere, at de kan anvende den opnåede teoretiske og metodiske indsigt i praksis. Det vil være oplagt at tage udgangspunkt i en konkret problemstilling fra egen virksomhed. Deltagerne skal analysere en praktisk problemstilling ved hjælp af relevante teorier, modeller og begreber og komme med konkrete løsningsforslag. Der lægges vægt på evnen til at integrere flere af de obligatoriske fags teoriområder i besvarelsen. Modulet indledes med en metodeworkshop, hvor deltagerne arbejder selvstændigt og i grupper med udvalgte kvalitative og kvantitative metoder.

For at tage Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger skal du have gennemført eller være tilmeldt minimum halvdelen af de obligatoriske fag på uddannelsen. Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger udbydes i efteråret.

Valgfag

På uddannelsens 3. semester kan deltagerne sammensætte to valgfag efter eget ønske og interesseområde og på den måde opnå en faglig dybde, der matcher deltagernes erhvervsmæssige udfordringer.

De udbudte valgfrie moduler kan helt eller delvist erstattes af andre godkendte, relevante fag fra andre masteruddannelser i ind- eller udland.

MBA valgfagene er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud for medarbejdere, der har et helt specifikt uddannelsesbehov inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Optagelsesbetingelserne er de samme som til hele MBA-uddannelsen.