Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser MBA Indhold og opbygning Afhandling (4. semester)

Afhandling (4. semester)

Diplom

Masterafhandling

MBA-uddannelsens 4. semester er dedikeret til uddannelsens svendestykke - masterafhandlingen. Inden deltagerne kan påbegynde masterafhandlingen, skal de have bestået alle de obligatoriske fag samt have deltaget i eksamen i de valgfrie moduler.

Formålet med udarbejdelse af masterafhandlingen er, at deltagerne demonstrerer en selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en tværfaglig problemstilling, der har relation til praksis. Deltageren skal gennemføre en teoretisk og empirisk behandling af problemstillingen. Der lægges i evalueringen af afhandlingen vægt på, at der præsenteres gennemarbejdede og konstruktive forslag til implementering, samt at konsekvenser af de foreslåede tiltag overvejes ud fra et helhedsperspektiv i forhold til den konkrete virksomhed eller organisation.

I tilknytning til den studerendes udarbejdelse af masterafhandlingen tilbydes vejledning. Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om afhandlingens struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen.