Indhold og opbygning

Oversigt over MBA

På uddannelsen kan deltagerne sammensætte valgfag efter eget ønske og interesseområde og på den måde opnå en faglig dybde, der matcher deltagernes erhvervsmæssige udfordringer. Deltagerne skal vælge to valgfag inden for tre forskellige blokke inden for hvert ledelsesområde: økonomi, organisation og markedsinnovation. 

Fagene udbydes fast henover de næste to år, så du kan have en stor medbestemmelse i sammensætningen af din MBA-profil allerede fra første dag.

De obligatoriske fag sikrer en bred opkvalificering inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder forretningsforståelse og generel ledelse. Deltagerne får et solidt teoretisk og metodisk grundlag for at forstå deres virksomhed eller organisation og dennes position i forhold til omgivelserne. Her lægges der vægt på at udvikle deltagernes evne til at analysere og agere i forhold til organisationens eksterne og interne udfordringer og muligheder.

De udbudte valgfrie moduler kan helt eller delvist erstattes af andre godkendte, relevante fag fra andre masteruddannelser i ind- eller udland. 

MBA-valgfagene er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud for medarbejdere, der har et helt specifikt uddannelsesbehov inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Optagelsesbetingelserne er de samme som til hele MBA-uddannelsen. 

Læs mere om uddannelsens elementer her eller naviger i venstremenuen.