Fagudbud

Forventet fagudbudsoversigt frem til 2022

StudiestartFagECTS-point
Forår 2020 Momsret - basis 5
Beskatningselementerne i toldretten5
Momsret - afgiftspligtig transaktion, afgiftsgrundlag
og leveringssted
5
Afgiftsret - energiafgifter5
Formueretlige emner5
Masterprojekt15
Efterår 2020 Skatte- og afgiftsforvaltningsret 5
Momsret - afgiftsfritagelserne5
Toldret basis5
Afgiftsret – varebaserede afgifter5
Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study  10
Forår 2021 Skattestrafferet og skattekontrol
(udbydes fast hvert andet år)
5
Momsret basis5
Momsret – afgiftspligtig person, fradragsret og udtagning5
Afgiftsret - energiafgifter5
Fogedretlig inddrivelse – processuelt og materielt5
Toldskyld og toldgodtgørelse  5
Masterprojekt15
Efterår 2021  EU-ret
(udbydes fast hvert andet år)
5
Skatte- og afgiftsforvaltningsret5
Afgiftsret – varebaserede afgifter5
Toldret basis5
Momsret – afgiftspligtig transaktion, afgiftsgrundlag
og leveringssted
5
Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study10
Forår 2022 Momsret - basis5
Momsret - afgiftsfritagelserne5
Afgiftsret - varebaserede afgifter5
Insolvensret - inddrivelse ved universalforfølgning5
Toldprocedurerne5
Masterprojekt15
Efterår 2022 Skatte- og afgiftsforvaltningsret 5
Momsret – afgiftspligtig person, fradragsret og udtagning 5
Toldret - basis5
Afgiftsret - varebaserede afgifter 5
Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study 10

Vi forbeholder os ret til at ændre i fagudbudsoversigten, hvis der bliver behov for det.