Fagudbud

Forventet fagudbudsoversigt frem til foråret 2023

StudiestartFag - klik på link og læs mereECTS-point
Forår 2021 Skattestrafferet og skattekontrol5
Momsret basis5
Momsret - afgiftsfritagelserne5
Afgiftsret - energiafgifter5
Beskatningselementerne i toldretten5
Masterprojekt/Masterafhandling15
Efterår 2021  EU-ret 5
Skatte- og afgiftsforvaltningsret5
Momsret – afgiftspligtig person, fradragsret og udtagning5
Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study10
Forår 2022 Momsret - basis5
Momsret - afgiftspligtig transaktion, afgiftsgrundlag og leveringssted5
Toldskyld og toldgodtgørelse5
Masterprojekt15
Efterår 2022 Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study 10
Forår 2023 Toldprocedurerne5
Masterprojekt 15

Vi forbeholder os ret til at ændre i fagudbudsoversigten, hvis der bliver behov for det.