Struktur og indhold

Der er mulighed for at tage enkeltfag eller hele uddannelsen Master i Skat.

Enkeltfag

Der er mulighed for at tage et eller flere enkeltfag. Derved kan man få en faglig opdatering og ny viden inden for et specifikt område uden at skulle tage en hel uddannelse. Vælger man enkeltfag, gøres der opmærksom på, at dette alene giver ret til at gennemføre undervisningen og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis man efterfølgende ønsker at tage hele uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse.  

Master i Skat som fuld uddannelse

Den fulde uddannelse på Master i Skat består af 60 ECTS-point. Af disse 60 ECTS-point udgør masterafhandlingen 15 ECTS-point og videnskabsteori og artikelskrivning 10 ECTS-point. 

Det er muligt at vælge fag på tværs af fagområderne eller at tone sin uddannelse inden for et specifikt fagområde. Såfremt man har et ønske om at tone sin uddannelse enten inden for momsret, toldret eller afgiftsret, er de anbefalede forløb skitseret i skemaet nedenfor.

Opbygning