Praktiske informationer

Studiekalender

Fagudbudsoversigt

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er ca. 1. maj hvert år for de fag, der starter i efteråret og ca. 1. november hvert år for de fag, der starter i foråret. Ansøgningsfristen for Skatteforvaltningens medarbejdere er ligeledes henholdsvis 1. maj og 1. november hvert år. 

NB! Master i skat bliver pt. kun udbudt som enkeltfag. Det betyder, at der ikke optages nye studerende med status af ”studerende på den fulde uddannelse”.  

Undervisningssteder

Fagene udbydes i Odense.

Vedr. advokater / advokatfuldmægtiges og revisorers efteruddannelse:

Undervisningen på Master i Skat opfylder betingelserne for efteruddannelse i §3 i Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige samt §3 i Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.

Den fulde masteruddannelse udgør i alt ca. 300 lektioner á 45 minutter, og de fleste fag kan tages som enkeltfag under begge bekendtgørelser.

Kontakt

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider

Betaling og priser for Master i skat

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Deltagerbetaling pr. fag 10.750 kr.* og 20.000 kr.* for masterafhandlingen. Pris for hele uddannelsen er ca. 105.000*. Desuden skal der påregnes udgifter til litteratur og forplejning.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Maksimal studietid

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 6 år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. masterbekendtgørelsen.

Eksamen

Studerende er selv ansvarlige for at orientere sig om eksamensmulighederne samt frister i det/de fag, hvori man eventuelt har ubrugte eksamensforsøg. Da masteruddannelsen er under udfasning, skal man som studerende holde sig opdateret på, hvornår faget og eksamen udbydes sidste gang.