Studieordning

Studieordningen er det regelsæt, der bestemmer, hvordan den enkelte uddannelse er opbygget. Den indeholder bl.a. uddannelsens adgangskrav, kompetencebeskrivelse, regler for eksamen og studieprogression.