Kompetencer og målgrupper

Kompetencer

Masteruddannelsen i Skat giver deltagerne de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne yde rådgivning og varetage sagsbehandling på højeste niveau inden for enten moms- og afgiftsret eller toldret.

Gennem uddannelsen trænes deltagerne i identifikation, analyse og løsning af problemstillinger inden for de valgte fagområder med inddragelse af relevant national og EU-retlig lovgivning samt praksis fra de retsanvendende myndigheder. Deltagerne får således et solidt kendskab til og overblik over gældende lovgivning, herunder samspillet mellem EU-retten og national ret. Desuden opnås en forståelse og et kendskab til national og fællesskabsretlig praksis. Herved tilegner deltagerne sig en analytisk tilgang til løsning af egne praktiske problemstillinger.

Målgruppe

Programmet er rettet mod medarbejdere i private og offentlige virksomheder og organisationer, der har praktisk erfaring inden for det skatteretlige område, og som ønsker at specialisere sig yderligere på et højt fagligt niveau.

Holdet forsøges sammensat, så det har en bred faglig og branchemæssig spændvidde. Derved skabes de bedste rammer for, at deltagerne kan få det fulde udbytte af den erfaringsudveksling, der foregår både under og efter uddannelsen.

Den typiske ansøger har en uddannelsesmæssig baggrund som HA(jur.), HA(jur.) i skat, HA, HD (R), HD (F), Bach.jur, professionsbachelor, Cand. jur., Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.aud.