Aftagerpanel

Masteruddannelsen i Skat er udviklet efter ønske fra dansk erhvervsliv og faglige organisationer. I takt med den øgede globalisering bliver reguleringen af moms og afgifter stadig mere kompleks, og det er en post, som er af stigende økonomisk betydning for erhvervsliv og myndigheder.

For at sikre at Master i skat og de øvrige uddannelser på Juridisk Institut til enhver tid afspejler markedets faktiske behov, er der nedsat et aftagerpanel, som fungerer som sparringspartner for alle uddannelserne på instituttet.

Se aftagerpanelet for Aftagerpanel for Jura, Erhvervsøkonomi og Erhvervsret (cand.merc.(jur.)) og Master i Skat