FAQ

Spørgsmål og svar om Master i skat

Kan jeg tage uddannelsen, selvom jeg bor og arbejder på Sjælland?

Som udgangspunkt kan du sagtens læse fag på Master i skat, selvom du bor og arbejder på Sjælland. Det er der mange, der har gjort før dig. Vores fag bliver oftest udbudt i Odense, så du ikke skal rejse så langt. Det kræves dog, at du tager fri til undervisningen, som foregår inden for den normale arbejdstid. Der er undervisning cirka en dag hver anden uge – medmindre du vælger fag, som ligger oveni hinanden og derfor i en periode kan træffe at have undervisning hver uge og yderst sjældent op til to gange pr. uge.

Hvornår foregår undervisningen?

Alle fag består af fem undervisningsdage, og der er cirka en undervisningsdag hver anden uge. Fagene udbydes i Aarhus og Odense.

Hvor foregår undervisningen?

Fagene udbydes i Aarhus og Odense. Alle fag består af fem undervisningsdage, og der er cirka en undervisningsdag hver anden uge.

Kan jeg tage enkeltfag?

Der er mulighed for at tage et eller flere enkeltfag. Derved kan man få en faglig opdatering og ny viden indenfor et specifikt område. Det er ikke muligt at tage masterprojektet som enkeltfag.

Hvor lang tid har jeg til at gøre uddannelsen færdig?

Den maksimale uddannelsestid er 6 år. Så alle fag (inklusiv masterprojekt) på Master i skat skal være bestået inden for 6 år regnet fra studiestart.

Skal man betale for efteruddannelse?

Ja, du skal betale for efteruddannelse i modsætning til dagstudierne. Betalingen dækker undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura og vil typisk være juni for efterårssemestret og december for forårssemestret. 

Kan man betale i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og der er desværre ikke mulighed for at dele betalingen op i mindre rater.

Kan man få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Deltagerbetaling pr. fag er 10.750 kr. og 20.000 kr. for masterprojektet. Pris for hele uddannelsen er ca. 105.000 kr. Du skal desuden påregne udgifter til litteratur og forplejning.

Hvad er ECTS?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 27 timer. En masteruddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. MAster i skat er på 60 ECTS.

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Hvis du har bestået et fag, som ligner et fag på en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget meritoverført. Det betyder, at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen. Til en masteruddannelse kan du kun søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meritoverføres til en masteruddannelse. Og fag taget på et lavere niveau, såsom fag på diplomuddannelser (inkl. HD-uddannelsen), kan heller ikke meritoverføres til en masteruddannelse. 

Er der mulighed for at tage fag igen?

Deltagerbetalingen dækker undervisning samt eksamensforsøg. Hvis du ønsker at modtage undervisning igen, så er du nødt til at betale for faget på ny. Du har ret til tre eksamensforsøg i forbindelse med faget, men en ekstra betaling udløser ikke ekstra eksamensforsøg.

Kan jeg afmelde mig igen?

Hvis du ønsker at trække din deltagelse i studiet tilbage, skal du give os besked senest 1. august for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret. Hvis undervisningen starter inden da, skal du give os besked inden undervisningsstart. Derefter vil vi ikke have mulighed for at refundere deltagerbetalingen.