Virksomhedens udtalelse

Kontorchef Lars Andersen fra SKAT udtaler sig om sin medarbejder Marlene Sandholdt Sund, som har
taget masteruddannelsen i skat:

"Jeg har fået en medarbejder tilbage med ajourført viden og et højere teoretisk niveau, der bruger de nye metoder fra masteren til at løse udfordringer hver dag. Den mest konkrete fordel, vi har fået, er Marlene Sandholdt Sunds afhandling, hvor hun gik i dybden med en højesteretsdom, der har haft afgørende betydning for en af hendes større sager – og har givet hende knowhow, som hun kan udnytte i afgørelsen af andre sager.

Stærkere forhandler 
En ting er, at Marlene på forhånd kender reglerne, men masteren har også lært hende at fordybe sig og bruge redskaber på andre måder, hvilket giver en hurtigere og mere effektiv tilgang til opgaverne. Hun er i stand til at dyrke mere komplicerede områder, bl.a. lovgivning der falder i en broget gråzone, hvor vi i nogle sager bliver nødt til at diskutere og tolke. Her har uddannelsen klædt Marlene på til at argumentere for sin fortolkning og holdning, hvilket har gjort hende til en stærkere forhandler.

Dyrere at lade være 
Opgaverne bliver løst bedre, når en medarbejder får teoretisk viden i form af f.eks. en master, hvilket betyder, at vi sparer penge. Marlene er med på sager, hvor vi sidder over for rådgivere, der koster ca. 3.000 kr. i timen, og skulle vi betale en ekstern konsulent for at løse Marlenes opgaver, ville prisen lande i det leje. Det fag, vi lever i, ændrer sig konstant, og hvis ikke man følger med, falder man af vognen. Jeg vil anbefale andre virksomheder at sende medarbejdere på uddannelsen, da jeg ser den som noget af det bedste til at højne vidensniveauet. En master i skat er det eneste, der udbydes som overbygning til en kandidatuddannelse i
dag, hvis man vil have en større, velstruktureret pakkeløsning, hvor man kommer godt rundt om skatteretten."