Thomas Nygaard

Thomas Nygaard, specialkonsulent, SKAT

Jeg har arbejdet med mit fagområde i mange år, men jeg har ikke haft det teoretiske grundlag, andet end hvad jeg har samlet op på kurser. Jeg manglede også viden om EU-ret og hele det regelsæt, der ligger bag. Derfor valgte jeg, at tage masteruddannelsen i moms og afgifter, som det hed dengang (nu Master i Skat), og det var et rigtig godt uddannelsesforløb.

Det største udbytte for mig var undervisningen på momsområdet, som jeg arbejder med. Her fik jeg et samlet komplet overblik over den bagvedliggende EU-lovgivning, som regulerer momsreglerne. Underviserne var også gode til at lægge op til drøftelse. Det havde stor værdi, fordi det var folk med et meget højt fagligt niveau og forskellige indgangsvinkler, der var på uddannelsen. Der var både folk fra SKAT, fra rådgivningsbranchen, revisorer, advokater og enkelte ph.d.-studerende.

Jeg bruger dagligt den viden, jeg fik på uddannelsen: I planlægningen af SKATs kontrolarbejde, i risikovurderingen, når vi skal vurdere, hvor vi skal lægge vores indsats, i min funktion som faglig sparringspartner, hvor jeg nu kan give mere kvalificeret konsulentbistand mm. Alle de opgaver, jeg har, kræver den dybe grundviden, jeg fik på uddannelsen.

Mit arbejde er blevet lidt sjovere, efter jeg har taget masteruddannelsen. Jeg har fået mere varierede arbejdsopgaver, mere indflydelse og flere kontakter internt i organisationen. Jeg kan derfor anbefale uddannelsen til andre, der har brug for en dybere viden inden for momsområdet.