Christian Bækmark

Christian Bækmark, indehaver og revisor, PrivatRevision – alumne fra Master i skat, specialisering i moms

"Jeg har læst Master i skat, fordi det er den højeste uddannelse inden for skatteret. Før det havde jeg taget nogle skattefag på HD i Regnskab og økonomistyring og fandt her ud af, at jeg var rigtig god til det. Derfor fortsatte jeg på cand.merc.aud., hvor det også var muligt at tage en del skatteretlige valgfag.Det ledte naturligt videre til Master i skat, som jeg godt kunne mærke var et niveau højere og mere specialiseret end kandidaten.

Jeg udnyttede fleksibiliteten i uddannelsen på Aarhus BSS og tog min Master i skat på 2 år i stedet for 3 år. I mit arbejde har jeg nemlig rigtig travlt i det første halvår og mindre travlt i det andet halvår, hvor jeg så kunne speede processen op og tage flere fag.

I min virksomhed rådgiver vi virksomheder, ejerledere og højtlønnede i skattespørgsmål og en del omkring fast ejendom, hvor moms også er meget relevant. Med titlen Master i skat med specialisering i moms får jeg en del forespørgsler, jeg ikke fik tidligere, bl.a. fra den kommune, jeg arbejder for lige nu.

Jeg har kunnet bruge det, jeg har lært på masteren, hver eneste dag. Dels har jeg udvidet det felt, jeg rådgiver om, og dels er jeg blevet dygtigere til det, jeg allerede arbejdede med. Jeg er blevet løftet på det skatteretlige område, og jeg har kunnet bruge det, jeg har lært, direkte i rådgivningen. Fx har jeg med faget Skattestrafferet og skattekontrol kunnet rådgive omkring de skattestrafferetlige aspekter i forskellige sager.

Master i skat har en kæmpe relevans i samfundet i dag, fordi de opgaver, vi skal løse, bliver mere og mere komplekse, og vi får flere og flere hjælpemidler til det. Det er derfor et stort ønske, at skattejurister i min virksomhed skal have en Master i skat. Det er nødvendigt, hvis man arbejder i denne branche – især på længere sigt.

Jeg har netop ansat en ny skattejurist, som jeg også har aftalt med, at han skal tage en Master i skat, når han har nok erfaring. Når man løfter sine medarbejders vidensniveau, løfter man også vidensniveauet i virksomheden, og det er vigtigt, når man lever af at sælge viden. Det kan jeg også anbefale andre virksomheder at gøre, både for at pleje vidensniveauet, men også for at fastholde personalet.

Jeg kommer også selv til at bruge masteruddannelsens enkeltfag på momsområdet på et tidspunkt for at kunne følge med. Selvom man læser Karnov og andre juridiske tidsskrifter, kan alle alumner fra Master i skat nok med fordel tage opdateringsfag efter 7-8 år, fordi det er et område, der udvikler sig hurtigt.

Det eneste studiet manglede var flere folk fra private virksomheder. Det var lidt af en overraskelse for mig, at det primært var skattemedarbejdere, der tog uddannelsen. Efter jeg kom i gang med fagene, undrede det mig især, for det er jo ret relevant for det, jeg laver som revisor i den private sektor."