Studerendes erfaringer

”Jeg har lært at se kritisk på, hvor ny viden om rusmiddelbehandling kommer fra. Nu stiller jeg altid spørgsmålet: Hvilken tilgang til borgerne og behandling understøtter denne nye metode eller idé? Jeg tager ikke bare nye tendenser for pålydende.”
 
Tina Munk Knudsen, team- og projektleder, Silkeborg Kommune 


”Mit håb er at kunne formidle de udfordringer, vi praktikere står i, og at vi måske kan løse problemer på andre måder.”
 
Maria Johannsen, faglig koordinator, Hjemløseenheden, Københavns Kommune