Om uddannelsen

Europæisk perspektiv. Én master – fire universiteter

Tag en europæisk Master i narkotika- og alkoholindsatser i Danmark. Alle eksamensopgaver kan også afleveres på dansk.

Stadig flere nationale beslutninger på stof- og alkoholområdet afhænger af handleplaner og indsatser besluttet i europæisk regi. Det er derfor vigtigt at kende til europæisk politik og prioriteringer på området, samt hvordan dette spiller ind på nationalt og lokalt niveau.

Samtidig er der stadig store regionale forskelle i Europa både hvad angår forbrugsmønstre og organisering af indsatser. Der er forskellige alkohol- og stofkulturer, behandlingstraditioner, forebyggelsesindsatser, fokus på skadesreduktionstiltag, osv. Både i kraft af undervisningens tilrettelæggelse, undervisernes baggrund og kontakten studerende imellem vil der være fokus på sådanne forskelle og ligheder. Målet er at give de studerende nye perspektiver på egne nationale indsatser og problemfelter, inspirere til at kunne tænke nye løsningsmodeller, og blive bevidst om sin egen institutions fokusområder ved at skulle formidle dem i et europæisk forum. I flere af undervisningsmodulerne skal de studerende således udveksle erfaringer med best practice fra eget lokale/nationale område.

En stor del af eksisterende litteratur på narkotika og alkoholområdet stammer fra USA og Australien. Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser ønsker at supplere med en stor del europæisk baserede forskningsresultater, for at gøre undervisningen så relevant som muligt.

Uddannelsen er opbygget med tilskud fra Erasmus Mundus og sker i samarbejde mellem følgende universiteter:

Den samme masteruddannelse udbydes således samtidig i flere lande, hvilket sikrer dynamik de studerende imellem, højt kvalificerede europæiske undervisere samt muligheder for udvekslingsophold. Titlen på den fælles uddannelse er European Master in Drug and Alcohol Research.

Herudover har Master i narkotika- og alkoholindsatser to samarbejdspartnere:

Begge institutioner vil bistå både med litteratur, databaser, samt tilbyde de studerende kortere studieophold.