4. semester

Masterprojekt

I masterprojektet får den studerende mulighed for at arbejde med en problemstilling inden for masteruddannelsens område efter eget valg. Projektet kan ligge i forlængelse af den forskningsansøgning, der udgør prøven ved modulet Videnskabelig forskningsmetode, men det er ikke et krav. Emnet skal godkendes af vejleder, som yder vejledning undervejs.

Mål med masterprojektet:

  • Erhverve sig specialiseret viden inden for et afgrænset og fokuseret felt på narkotika- og alkoholområdet
  • Mestre overblik over relevant litteratur
  • Kunne opstille en relevant socialvidenskabelig problemstilling
  • Kunne selvstændigt indsamle og analysere egen empiri
  • Kunne reflektere over undersøgelsesmetodernes samt empiriens gyldighed og begrænsninger
  • Kunne opstille en sikker argumentation med reflekteret inddragelse af relevant teori og andre empiriske undersøgelser på feltet
  • Kunne formidle klart og med videnskabelig præcision og dybde