3. semester

Indsatsområder: Behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol

Valgfaget er bygget op om fire forløb, der hver især har fokus på de enkelte indsatsområder, og som løbende sættes i relation til hinanden.

1) I forløbet om behandlingsindsatser præsenteres nye typer af behandlingsindsatser. Vi undersøger forskningen, som ligger bag disse samt de praktiske erfaringer med og effekter af indsatserne.

2) I forløbet om forebyggelse går vi ”bag om” nationale og lokale forebyggelsesstrategier og undersøger hvilke data og politiske overvejelser, der ligger til grund for de valgte strategier. Vi diskuterer de metodiske muligheder og problemstillinger, der er forbundet med at forudsige og måle effekten af forebyggelse.

3) I forløbet om skadesreduktion undersøger vi forskellige skadesreducerende tiltag som fx stofindtagelsesrum, men også indsatser, der har til hensigt at hjælpe unge med et stort forbrug af alkohol til at reducere dette forbrug. Vi diskuterer de særlige sundhedsmæssige, praktiske og moralske diskussioner bag indførelsen af sådanne indsatser.

4) I forløbet om kontrolindsatser arbejder vi med de kriminologiske perspektiver, der ligger til grund for dansk og international kontrolpolitik. Vi diskuterer konkrete problemstillinger som fx legaliseringsdebatten vedrørende cannabis, hvilket sættes i relation til hvordan og på hvilken baggrund, der interveneres nationalt og lokalt i forhold til fx illegale rusmidler og den kriminalitet, der er knyttet hertil.

Brugerperspektiver

Inden for de seneste år har ideen om brugerinddragelse i stigende grad gennemsyret europæiske velfærdsinstitutioner.

På dette valgfag undersøger vi, hvilke konsekvenser denne udvikling har i forhold til misbrugsbehandling, hvor brugerperspektivet og ideologien om empowerment har fået stadig større fodfæste.

Faget vil gøre den studerende i stand til kritisk og realistisk at vurdere og reflektere over centrale aspekter relateret til at involvere et brugerperspektiv i konkrete sociale indsatser. Hermed gøres den studerende i stand til at udfordre eksisterende praksisser og opfordre behandlere og andre til at gentænkte ideer om motivation, mål og udbytte.

Dobbeltdiagnosticerede borgere

På dette valgfag præsentes de studerende for de særlige kendetegn og vilkår, der er for borgere, der både har alkohol- og/eller stofproblematikker, og som samtidig også har psykiatriske problemstillinger. Denne gruppe af borgere ender ofte ”mellem to stole” i behandlingssystemerne, fx psykiatrien og stofbehandling.

Faget imødekommer en stigende interesse i og efterspørgsel efter forskningsbaseret viden om de særlige udfordringer, som borgerne selv oplever, men også de udfordringer som behandlingssystemer, familie og pårørende møder.

Vi undersøger forskellige konkrete strategier, der iværksættes for at hjælpe den gruppe borgere, og vi diskuterer dette i forhold til forskellige sociale, politiske, økonomiske og fagprofessionelle kontekster.