1. semester

Introduktionsforløb til narkotika og alkoholtematikker

I begyndelsen af semesteret afholdes et fem-dages introduktionsforløb til masteren og dets tematikker. Introduktionsforløbene er tidligere blevet afholdt i eksempelvis London, Aarhus og Alicante. Tematikkerne uddybes gennem et efterfølgende teoriforløb med hovedvægt på samfundsvidenskabelige teorier vedrørende rusmiddelbrug og afhængighed. 

Studerende introduceres til uddannelsens opbygning, moduler, formkrav, og tværvidenskabelige og komparative sigte. Gennem forelæsninger, workshops, logbøger og forberedelse tilegner de studerende sig grundlæggende viden om narkotika- og alkoholproblematikker, som resten af uddannelsen bygger videre på. Endvidere stifter man bekendtskab med de medstuderende og undervisere, som man i resten af uddannelsen skal samarbejde og kommunikere med.

Mål med modulet:

  • Få kendskab til grundlæggende begreber så som: brug, misbrug, problematisk forbrug, rekreativt forbrug, afhængighed, herunder hvordan disse defineres og bruges i forskellige sammenhænge
  • Erhverve provisorisk kendskab til grundlæggende stoftypologier og deres biologiske effekt
  • Erhverve overblik over de vigtigste forklaringer på stofmisbrug/problematisk forbrug/afhængighed herunder biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle forklaringer
  • Erhverve overblik over de vigtigste samfundsmæssige reaktioner på stofbrug: forebyggelse, skadesreduktion, behandling, kontrol, samt individuelle versus befolkningstiltag
  • Kunne definere de vigtigste interventionsformer angående stofbrug

Teori om rusmiddelbrug og afhængighed

Alkohol- og narkotikaforskning er ikke en selvstændig teoretisk disciplin, men benytter en række teoretiske modeller og forståelsesrammer udviklet inden for hhv. socialvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige discipliner. I dette modul vil den studerende blive præsenteret for en række centrale primært sociologiske og psykologiske teorier, der på forskellig vis forklarer afhængighedens forskellige faser. Endvidere er det målet, at den studerende kritisk skal kunne vurdere og sammenholde de forskellige teoretiske tilgange samt anvende dem i forhold til relevante projektstrategier og interventioner.

Mål med modulet:

  • Erhverve viden om teorier og begreber relateret til stofbrug og afhængighed samt analysere forskelle og ligheder mellem diverse teoretiske tilgange
  • Kunne vurdere disse teorier i forhold til praktiske implementeringer af indsatser på området
  • Erhverve forståelse for de faktorer, der influerer på forskellige udviklingslinjer i stofbrug, samt reflektere over forskellige faktorer, der påvirker hhv. kontrolleret og problematisk brug på individuelt og samfundsmæssigt niveau
  • Kunne vurdere centrale teoriers relevans for analyse af praksis på eget område
  • Kunne syntetisere, sammenstille og kommunikere komplekse teoretiske tilgange på skrift