Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Betaling og priser for Master i it

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Hvert Master i it-enkeltfag ved Aarhus BSS koster 8.000 kr.*, og den samlede pris for en fagpakke er derfor 24.000 kr.* på nær fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation, som koster 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal du påregne udgifter til køb af faglitteratur og dækning af forplejning samt evt. ophold og flybilletter i forbindelse med deltagelse i undervisningen.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 660 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Maksimal studietid

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 6 år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. masterbekendtgørelsen.

Sted

Undervisning og eksamen finder sted på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, som du finder vej til her.

Sprog

Der undervises primært på dansk, men litteratur på engelsk indgår.

Kontakt 

Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du ønsker at vide mere om indhold, forløb eller andet vedr. masteruddannelsen.

Ask Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider

Læs mere

Læs også om Aarhus BSS og de øvrige universiteters MIT-fagpakkeudbud på It-vests hjemmeside.