Udbytte

Viden og forståelse

Med en Master i Digital Innovation får du:

 • Viden om eksisterende it-systemer og nye teknologiers betydning som ramme og mulighed for forretnings- og organisationsudvikling baseret på højeste nationale og internationale forskning indenfor relevante områder
 • Nuanceret forståelse for teknikker, metoder og processer til at afdække potentiale for forretnings-, organisations og produktudvikling. Denne forståelse er baseret på højeste nationale og internationale forskning inden for samspil mellem it-systemer, arbejdspraksis og organisation
 • Viden om metoder til brugerdrevet innovation baseret på skandinavisk tradition for brugerinddragelse i systemudvikling på højeste internationale niveau 
 • Viden om projektarbejde og projektstyring baseret på national og international forskning om it-projektledelse
 • Forståelse for strategi, organisation og ledelse baseret på forskning i nye organisationsformer på højeste internationale niveau
 • Refleksiv viden og kunnen i forhold til værdiskabelse i forretnings- og produktudviklingsprojekter med it, og i forhold til implementering og forandringsledelse baseret på national og international forskning på højeste niveau

Færdigheder

Med en Master i Digital Innovation kan du udvælge og på et videnskabeligt grundlag anvende relevante teorier fra faget til at:

 • Analysere og forstå eksisterende og nye it-systemer som en ramme for at skabe et nyt produkt, en ny service eller for at effektivisere processer
 • Analysere styrker og svagheder ved eksisterende praksis og identificere muligheder for forandringer
 • Arbejde med forretningsudvikling og innovation med it
 • Arbejde innovativt og konstruktivt som aktiv medspiller samt inddrager brugere, borgere eller kunder i udvikling af it-baserede produkter, services og processer
 • Håndtere forandring i relation til organisationer, grupper og enkeltpersoner i forbindelse med implementering af it
 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forhold til innovation med it, samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • Formidle og diskutere problemstillinger og løsningsmodeller indenfor it-innovation til både fagfæller, it-specialister og andre interessenter

Kompetencer

Med en Master i Digital Innovation får du kompetencer til:

 • Selvstændigt at etablere samarbejde med relevante it-specialister, leverandører og andre interessenter
 • Følge den teknologiske udvikling og løbende vurdere potentiale og modenhed af nye teknologier
 • At arbejde innovativt og konstruktivt som en aktiv medspiller i et projekt
 • At etablere og lede en kompleks og usikker udviklings- og innovationsopgave
 • Skabe værdi gennem forretnings- og organisationsudvikling med it
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling indenfor it-innovation