Adgangskrav

Adgangskrav til Masteruddannelsen i Digital Innovation og enkeltfag. 

Relevant uddannelse

 • En akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse indenfor fx humaniora eller samfundsvidenskab (fx erhvervsøkonomi eller økonomi)
 • En professionsbachelor- eller en mellemlang videregående uddannelse (fx diplomingeniør)
 • En diplomuddannelse (fx i ledelse).

Der kan dispenseres fra de uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis ansøgeren ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de gældende krav.

Relevant erhvervserfaring

 • Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring i forlængelse af den adgangsgivende eksamen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring. 

Kvalificerende erhvervserfaring er, at ansøger har arbejdet med sit fag og har beskæftiget sig med eksempelvis:

 • Faglig udvikling
 • Forbedring af arbejdsgange
 • Kvalitets-, organisations- og produktudvikling
 • Procesforbedring eller projekter i forbindelse med udvikling/implementering af it-systemer

Relevante faggrupper kan være:

 • Konsulenter
 • Projektledere (fra f.eks. forsyningsselskaber, kommunikationsbranchen og de kreative brancher)
 • Produktansvarlige/produktudviklere
 • Ledere og mellemledere
 • Ansatte i offentlig forvaltning (f.eks. fra kommuner og regioner)
 • Ansatte i organisationer og foreninger (f.eks. museer og andre kulturorganisationer)

IT

Ansøger skal på brugerniveau have kendskab til sit områdes it-systemer. Det kan f.eks. være i form af erfaring med it-systemer i forbindelse med det daglige arbejde.

Sprog

Der undervises som hovedregel på dansk, men enkelte fag kan forekomme på engelsk ligesom dele af litteraturen vil være på engelsk. Deltagerne skal derfor være i stand til at følge et engelsksproget undervisningsforløb.