Målgruppe

Masteruddannelsen er rettet mod medarbejdere i private og offentlige organisationer, der gerne vil være på forkant med udviklingen af deres fag og har brug for at innovere og videreudvikle processer, produkter eller organisationer ved hjælp af digitalisering.

Målgrupper kan være:

  • Medarbejdere med ansvar for at skabe nye løsninger og fremgangsmåder inden for en branche eller et fagområde – og som derfor skal kunne deltage i specifikation, design, implementering og aktiv udnyttelse af it-systemer med tilhørende arbejdsgange.
  • Produktudviklere/produktansvarlige, der skal inddrage it i videreudvikling af produkter og services
  • Projektledere på projekter, der omfatter implementering af it
  • Ledere, der skal videreudvikle organisation og produkter under anvendelse af it.