Undervisere og studieledelse

  • Underviser på 1. semester i Innovationspotentialer: analyse af arbejdsprocesser       
  • Underviser på 1. semester i Projektarbejde og projektstyring        
  • Underviser på 2. semester i It-forståelse som redskab til innovation      
  • Underviser på 2. semester i Design og brugerdrevet innovation     
  • Underviser på 3. semester i Forretningsstrategi, værdiskabelse og forandring
  • Underviser på 3. semester i Ledelse og organisering af innovation