4. semester

Masterprojekt

I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling vedrørende innovation ved hjælp af it.

Undervisning og eksamen

  • Undervisning: Masterprojektet gennemføres under vejledning. Projektet kan gennemføres i gruppe (maksimalt tre personer i en gruppe), dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse.
  • Prøve: Masterprojektrapport på max. 60 sider efterfulgt af mundtlig eksamination