3. semester

Forretningsstrategi, værdiskabelse og forandringsledelse

Formålet med faget er at give den studerende kompetencer til at arbejde med innovation og forretningsudvikling med it i et større perspektiv, holde et konstant fokus på at skabe forretningsmæssig værdi og håndtere forandringsledelse i forbindelse med implementering af it-baserede forandringer.

Faget beskæftiger sig med:

 • Strategi begreber og strategi i praksis
 • Virksomhedsarkitektur som strategi
 • Forretningsmodeller og forretningsmodelinnovation
 • It-governance og projekt portefølje ledelse
 • It-drevet forandringsledelse
 • Evaluering af forandringsledelse

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: 6 undervisningsdage i foråret 2019  (se undervisningskalenderen).
  Seminarer med en kombination af forelæsninger, gruppediskussioner baseret på deltagernes erfaringer og cases. Derudover skriftlige hjemmeopgaver.
 • Prøve: Individuel skriftlig hjemmeopgave (7 dage) på 15-20 normalsider og to mindre skriftlige individuelle hjemmeopgaver på hver 5 normalsider. Opgaverne kan afleveres på dansk eller engelsk, alle 3 opgaver skal dog afleveres på samme sprog. Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af alle 3 opgaver. Den skriftlige opgave (7 dage) vægter ca. 50%, og de to mindre opgaver vægter hver ca. 25%,  karakter efter 7-trinskalaen.

Ledelse og organisering af innovation

For at forstå, hvordan nogle virksomheder bliver gode til innovation, må vi forstå de praksisser og processer, der udgør en organisations innovationskapacitet. Faget har fokus på, hvordan man effektivt kan organisere for at opnå innovation, samt på hvordan man håndterer udfordringer vedrørende interdisciplinært samarbejde, vidensdeling og kompleks problemløsning. Den studerende skal kunne forstå, anvende og tilpasse forskellige innovationsframeworks og teorier i relation til forskellige kontekstuelle sammenhænge.

Faget beskæftiger sig med:

 • Nøglebegreber, temaer og definitioner i forbindelse med ledelse af innovation
 • Organisatorisk design og strukturer ved innovation
 • Procesmodeller
 • Videnskabelse og vidensintegration
 • Ledelsesudfordringer ved radikal innovation
 • Performancemåling af innovation
 • Interdisciplinært samarbejde
 • Open innovation

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: 3 undervisningsdage i foråret 2019 (se undervisningskalenderen)  .
  Kurset baseres på udvalgt litteratur, case-analyser, case-diskussioner og forelæsninger .
 • Prøve: Bunden hjemmeopgave på max. 15 sider, intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen