1. semester

Innovationspotentialer: analyse af arbejdsprocesser

Faget beskæftiger sig med følgende områder:

 • Klassiske og moderne organisations former
 • Arbejdsprocesanalyse
 • Kvalitative metoder
 • Service-design
 • Business Process Reengineering og Business Process Improvement

Digital innovation udgør på en og samme tid en nødvendighed og en uforudsigelig udfordring for mange organisationer. Nødvendigheden af digital innovation afspejler sig i den accelererende organisatoriske virkelighed. Samtidig involverer digital innovation ofte store forandringer i organisationer og kan rokke ved mange forskellige og nøje sammensatte arbejdsgange på tværs af afdelinger. Det er derfor et fundamentalt element af digital innovation at have en forståelse for organisationer, arbejdsganges kompleksitet og værktøjer til at styre digitale innovationsprocesser i samarbejde med de brugere, der berøres heraf.

I faget ”innovationspotentialer: analyse af arbejdsprocesser” får du forskellige redskaber til at analysere din organisations services og arbejdsgange, og du vil lære at kunne identificere og evaluere muligheder for forandring. Specifikt tager vi udgangspunkt i kvalitative metoder fra Service Design og Contextual Design til at generere viden om arbejdsprocesser og kundeoplevelser. Endvidere får du gennem Gareth Morgans prisbelønnede bog "Images of Organizations" indblik i forskellige måder at tænke om organisationer, hvilket vil danne et solidt grundlag for at udtænke og gentænke potentialer og faldgruber for digital innovation.

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: 6 undervisningsdage i foråret 2019 (Se undervisningskalenderen)
  Kombination af holdundervisning, forelæsning, praktiske øvelser og vejledning.
 • Prøve: Projektrapport på 10-15 sider + 30 min. mundtlig eksamen med afsæt i projektopgave, ekstern censur, karakter efter 7-trinskalaen. Emnet for projektet aftales med eksaminator 

Projektarbejde og projektstyring

Faget beskæftiger sig med følgende områder:

 • Modeller for sw-udvikling og integreret produktudvikling
 • Modeller for implementeringsprojekter
 • Projektmodeller og projektstrategier
 • Risikostyring

En god forståelse for projektledelse er alfa og omega i digital transformation. Udvikling af digitale løsninger vil for det meste foregå som kortere og længere projekter, som går mere eller mindre på tværs af organisationen eller ud over organisatoriske grænser. I faget ” Projektarbejde og projektstyring” lærer du at arbejde innovativt og konstruktivt som aktiv medspiller i digitaliseringsprojekter, samt at sikre at de projekter du deltager i skaber den forventede værdi. Du vil komme til at arbejde med forskellige projektledelsesmodeller (it-udvikling, integreret produktudvikling, implementering). Vi arbejder en del med ledelse af teams og hvordan man etablerer gode relationer på tværs af kulturelle, geografiske og organisatoriske grænser, samt hvordan man organiserer og koordinerer optimalt i usikre og komplekse digitaliseringsprojekter. Du får også indsigt i udarbejdelse af projektstrategier, interessentanalyser, budget estimering og planlægning, kvalitets- og risikoledelse, kommunikation samt evaluering og læring af digitaliseringsprojekter.

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: 3 undervisningsdage i foråret 2019 (Se undervisningskalenderen)
  Kombination af seminarer med forelæsninger og case diskussioner baseret på deltagernes egne erfaringer og selvstudium med skriftlige opgaver og kommunikation via nettet.
 • Prøve: Projektrapport på 6-9 sider, intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. Prøve: 7 dage