Indhold og opbygning

Formålet med masteruddannelsen er at give dig kompetencer, som gør dig i stand til at innovere, tænke radikalt nyt, udvikle og skabe ny digital forretning i samarbejde med andre interessenter, for eksempel brugere, virksomheder i din supply chain, it-konsulenter og medarbejdere/kolleger.

Inden for alle fagområder, organisationer og brancher er der i dag et hav af muligheder med digitale værktøjer. Integration af digitale kompetencer og it- specialistviden på den ene side og anden professionel faglighed på den anden side er altafgørende for kvaliteten og nyskabelsen i de løsninger, der udvikles.

Der er behov for at:

  • Tænke i helt nye forretningsmodeller og mere brugerorienterede holistiske løsninger
  • Forbedre service, forøge produktivitet, skabe bedre kundeoplevelse, samt skabe værdi for forbrugere, kunder og borgere
  • Skabe nye løsninger i et globalt, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde.

Det er målet, at masteruddannelsen vil give dig kompetencer til at håndtere disse udfordringer gennem:

  • Indsigt i informationsteknologi og evne til at vurdere nye digitale og teknologiske muligheder
  • Evne til systematisk at vurdere muligheder for forandring
  • Evne til at deltage i eller styre udviklings- og forandringsprocesser i samarbejde med brugere og i samarbejde med it-specialister
  • Fokus på at skabe værdi for virksomheden og kunderne.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over to år (fire semestre) svarende til 60 ECTS-point (1 årsværk). Hvert modul udgør 15 ECTS-point (0,25 årsværk).

Uddannelsen består af fire moduler, hvoraf det sidste er et afgangsprojekt (modul 4). Modul 1, 2 og 3 skal bestås før modul 4. Det er muligt at tage enkeltmoduler uden at tage hele uddannelsen; undtaget er afgangsmodulet. Uddannelsen opbygges af et modul pr. semester i 4 semestre.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Sprog

Der undervises som hovedregel på dansk, men ved enkelte fag kan undervisningen foregå på engelsk. Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk, aflægges prøven ligeledes på engelsk.  

Uddannelsens indhold