FAQ

Spørgsmål og svar om Master i digital innovation

Kan jeg tage uddannelsen, når jeg bor og arbejder på Sjælland?

Som udgangspunkt kan du godt tage Master i digital innovation, selvom du bor og arbejder på Sjælland. Det kræver dog, at du tager fri til undervisningen, som foregår i Aarhus hver anden fredag i tidsrummet 9.00-17.00.

Hvornår og hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i Aarhus fredage i tidsrummet 9.00-17.00.

Kan jeg tage enkeltfag?

Der er mulighed for at tage et eller flere enkeltfag. Derved kan du få en faglig opdatering og ny viden indenfor et specifikt område uden at skulle tage en hel uddannelse. Hvis du så efterfølgende ønsker at tage hele masteruddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse samt mulighed for at søge om merit for beståede enkeltfag. Det er ikke muligt at tage masterprojektet som enkeltfag.

Hvor lang tid har jeg til at gøre uddannelsen færdig?

Den maksimale uddannelsestid er 6 år. Så alle fag (inklusiv masterprojekt) på Master i it skal være bestået inden for 6 år regnet fra studiestart.

Skal fagene tages i en bestemt rækkefølge?

Fagene på modul 1, 2, og 3 skal tages før afgangsprojektet, men derudover er der ikke nogen krav til rækkefølgen af fagene. Du skal dog være opmærksom på, hvornår fagene udbydes, hvis du ikke tager semestrene i den anbefalede rækkefølge. Kontakt evt. studievejledningen for yderligere information.

Skal man betale for efteruddannelse?

Ja, du skal betale for efteruddannelse i modsætning til dagstudierne. Betalingen dækker undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura og vil typisk være juni for efterårssemestret og december for forårssemestret. 

Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig.Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning.

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Kan man betale i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og der er desværre ikke mulighed for at dele betalingen op i mindre rater.

Kan man få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Der er et obligatorisk forplejningsgebyr på 1.-3. semester. Prisen er 1.860 kr. for et 10 ECTS-fag og 930 kr. for et 5 ECTS-fag. Derudover skal du regne med udgifter til litteratur på ca. 500 kr. pr. fag.

Hvad er ECTS?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 27 timer. En masteruddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. Master i digital innovation er på 60 ECTS point.

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Hvis du har bestået et fag, som ligner et fag på en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget meritoverført. Det betyder, at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen. Til en masteruddannelse kan du kun søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meritoverføres til en masteruddannelse. Og fag taget på et lavere niveau, såsom fag på diplomuddannelser (inkl. HD-uddannelsen), kan heller ikke meritoverføres til en masteruddannelse. 

Er der mulighed for at tage fag igen?

Deltagerbetalingen dækker undervisning samt eksamensforsøg. Hvis du ønsker at modtage undervisning igen, så er du nødt til at betale for faget på ny. Du har ret til tre eksamensforsøg i forbindelse med faget, men en ekstra betaling udløser ikke ekstra eksamensforsøg.

Kan jeg afmelde mig igen?

Hvis du ønsker at trække din deltagelse i studiet tilbage, skal du give os besked senest 1. august for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret. Hvis undervisningen starter inden da, skal du give os besked inden undervisningsstart. Derefter vil vi ikke have mulighed for at refundere deltagerbetalingen.