Betaling

Betaling og priser for Master i digital innovation

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Prisen for masteruddannelsen er:
24.000 kr.* pr. semester (15 ECTS)
96.000 kr.* for hele masteruddannelsen

Ønsker du at tage enkeltfag er prisen:
8.000 kr.* for et 5 ECTS-fag
16.000 kr.* for et 10 ETCS-fag

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 477 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Obligatorisk forplejningsgebyr på 1-3. semester
(Masterafhandlingen er undtaget)
1.860 kr. for et 10 ECTS fag
930 kr. for et 5 ECTS fag

Forventede udgifter til litteratur
Ca. 500 kr. pr. fag.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk.

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Maksimal studietid

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 6 år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. masterbekendtgørelsen.