Optimerede HD-uddannelser i efteråret 2020

Aarhus BSS har i samarbejde med de øvrige HD-udbydere videreudviklet indholdet og opbygningen af både HD 1. del og specialiseringen Marketing Management på HD 2. del, som har fået nyt navn. Ændringerne træder i kraft fra efterårsoptaget 2020.

16.04.2020 | Gitte Grand Bang

Aarhus BSS og de øvrige HD-udbydere værner om HD-titlens høje status ved løbende at videreudvikle HD-uddannelsen – uden at gå på kompromis med det høje faglige niveau. Vi har således med virkning fra efteråret blandt andet introduceret et nyt fag på HD 1. del og ændret navn og indhold i specialiseringen Marketing Management, så deltagerne nu specialiserer sig inden for både salg og marketing. 

Større sammenhæng på HD 1. del
Vi har ændret strukturen på HD 1. del for at efterkomme ønsker fra erhvervslivet og for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem fagene. Faget Dataanalyse er således blevet flyttet fra 1. semester til 3. semester for at skabe bedre synergi mellem fagene Dataanalyse og Erhvervsøkonomisk metode.

Desuden introducerer vi et nyt fag, Organisation, som man kan læse i både Aarhus og Herning, enten som en del af HD 1. del eller som et enkeltfag. Faget er et organisationsdesignfag og fokuserer først og fremmest på, hvad en organisation er, og hvad der karakteriserer den. ”Med det nye fag får deltagerne styrket deres forståelse af den organisatoriske kontekst, de virker i, og det kommer også arbejdsgiveren til gode”, udtaler studieleder Søren Erik Nielsen.

HD 1. del er stadig relevant for alle, der vil styrke deres forretningsforståelse. Den typiske studerende kommer fra revisionsbranchen, men der er også studerende, der ikke har en økonomisk baggrund. De har måske specialiseret sig inden for det humanistiske, tekniske eller sundhedsfaglige område og har nu brug for erhvervsøkonomiske kompetencer.

HD 2. dels-specialisering i strategisk salg og marketing
”Vi har videreudviklet HD i Marketing Management, så uddannelsen har fået et større digitalt fokus, og så deltagerne specialiserer sig inden for både salg og marketing. Vi har derfor ændret navnet til HD i Strategisk Salg og Marketing”, forklarer fagkoordinator Karen Brunsø.

HD i Strategisk Salg og Marketing arbejder med marketing på et strategisk og taktisk niveau, og digitalisering er en integreret del af undervisningen i alle fag. Deltagerne får værktøjer til at analysere, planlægge og gennemføre salgs- og marketingindsatser nationalt og internationalt, uanset om de arbejder på B2B- eller B2C-markedet.

Specialiseringen er relevant for dem, der arbejder med salg og marketing, og som ønsker yderligere uddannelse på universitetsniveau. Et sådan kompetenceløft er relevant, hvis man allerede arbejder eller ønsker at arbejde som salgs- og marketingchef, key account manager eller relationship manager i en udviklingsorienteret virksomhed. Man kan også varetage en funktion i virksomhedens indkøbsafdeling.

Deltagerene får styrket deres kompetencer inden for bl.a. markedsledelse, strategisk salg, markedskommunikation, digital markedsføring, employer og corporate branding, innovationsledelse samt forretningsudvikling.

Fortsat maksimal mobilitet
Den faglige udvikling på HD-studiet sker i samarbejde med de øvrige danske udbydere af HD-studiet. ”Dette samarbejde sikrer, at vores studerende kan færdiggøre deres studie hos en hvilken som helst af de andre HD-udbydere, hvis der er behov for det”, fastslår studieleder Søren Erik Nielsen.

Uddannelsesnyhed