Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Sådan foregår undervisningen


Undervisningen på HD i regnskab og økonomistyring er forskningsbaseret, hvilket sikrer dig et højt fagligt niveau. Derudover er undervisningen praksisnær og rettet mod, at du kan bruge din viden fra studiet i dit arbejde næste dag.


Fagene løber over et semester med undervisning hver uge. Undervisningen foregår altid uden for arbejdstid, enten på hverdagsaftener eller på udvalgte lørdage. Du skal forvente at bruge mellem 12-20 timer ugentligt på studiet, hvis du tager uddannelsen på to år.


Undervisningsformen er en blanding af:

  • Forelæsninger, der kombineres med cases og diskussioner
  • Klasseundervisning, der suppleres med cases og opgaver, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer fagets problemstillinger
  • Gruppearbejde, hvor du og andre studerende samarbejder med udgangspunkt i cases og egne erfaringer

Undervisningen på HD2 i regnskab og økonomistyring foregår på campus i enten Aarhus eller Herning.

Læs om eksamen
Træk på din erfaring

Dine erfaringer og udfordringer fra dit arbejdsliv bliver inddraget i undervisningen, og du vil derfor opleve, at vekselvirkningen mellem arbejde og studie giver særligt god mening på HD-uddannelsen.
Forberedelse – selvstændigt og sammen

   

Du skal afsætte tid til læsning og forberedelse til hver undervisningsgang.

Mange har desuden glæde af at indgå i en studiegruppe, hvor I kan diskutere læsningen og udveksle erfaringer, der giver nye perspektiver på stoffet.

   

Læs om tidsforbrug