Undervisning og eksamen HD 2. del

På HD-studiet vil du stifte bekendtskab med flere forskellige undervisningsformer. Du vil støde på traditionel holdundervisning og forelæsninger, og på HD 2. del anvendes også seminarformen, der omfatter en række seminarmøder, hvor seminarrapporten diskuteres. HD-afhandlingen, som er det afsluttende modul, omfatter primært dit eget arbejde med afhandlingen under vejledning af en lærer.

Derudover findes der it-støttet lørdagsundervisning. Nogle specialer på HD 2. del udbydes kun på denne måde.

Det er også muligt at være tilmeldt som selvstuderende, men desværre er der ikke mulighed for et rent fjernstudie eller et virtuelt studie.

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I nogle tilfælde kræves det, at du i løbet af undervisningen afleverer opgaver, som indgår i eksamen.

Se nuværende skema.

ECTS-point og forberedelsestid

Hvert semester består af 15 ECTS-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor arbejdsbelastning, man som studerende kan forvente at skulle lægge i et fag. 1 ECTS-point er for de fleste lig med 28 arbejdstimer.

Du bør være opmærksom på, at forberedelsen tager mindst lige så lang tid som undervisningen. Dermed skal du forvente at afsætte 12-20 timer (inkl. undervisning) til studiet pr. undervisningsuge i de to år, studiet varer, hvis du følger det anbefalede forløb.

Fleksibel opbygning

HD 2. del er bygget op af moduler.

Modulopbygningen betyder, at du ikke er bundet til det anbefalede studieforløb. Du kan i et vist omfang tage fagmodulerne i den rækkefølge, du selv ønsker, og du kan tage længere tid om studiet, end de normerede to år, hvis du har behov for det.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle fagmoduler kræver, at du har gennemført eller er ved at gennemføre forudgående moduler, og at der kan forekomme undervisnings- og eksamensoverlap.

It-støttet lørdagsundervisning

It-støttet lørdagsundervisning betyder, at studiet gennemføres som heldagsundervisning hver eller hver anden lørdag. Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Studieformen er fleksibel, idet internettet anvendes som supplerende undervisningsforum, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases. PC og adgang til internettet vil være en fordel, dog kan Aarhus BSS's it-faciliteter også anvendes. Fagene videooptages, så du kan se eller gense de enkelte lektioner ved computeren eller din tablet få dage efter den fysiske undervisning. På HD 2. del udbydes følgende specialer udelukkende som it-støttet lørdagsundervisning:

Fjernundervisning

I erkendelse af, at det kan være vanskeligt at kombinere uddannelse med job og familie i dagligdagen, har du i Herning mulighed for at følge undervisning på en mere fleksibel måde. Derfor udbyder vi Finansiel Rådgivning som fjernundervisning i kombination med klasseundervisning.

Finansiel rådgivning som fjernundervisning

Finansiel rådgivning udbydes i Herning kombineret med fjernundervisning. På den måde får du mulighed for at tilpasse uddannelsen efter dit arbejde og dit familieliv og ikke omvendt. I praksis betyder fjernundervisning, at:

  • de obligatoriske fag bliver optaget. Dermed kan du følge forelæsninger, præcis når det passer dig, og du kan se de enkelte lektioner ved computeren eller din tablet få dage efter den fysiske undervisning. Bemærk, at du dog skal møde frem til eksamen.
  • underviserne har alle fulgt kurser i online undervisning og læring. Det sikrer, at undervisningsformen tilrettelægges med henblik på størst muligt udbytte for studerende, der benytter videooptagelserne af undervisningen.
  • udover optagelser fra undervisningen suppleres der med audioslides (PowerPoint-præsentationer med tale fra underviseren og podcasts (lydfiler til smartphone, computer eller tablet).
  • den fremmødebaserede undervisningen suppleres med online-opgaver, som du kan løse når som helst og hvor som helst – præcis når det passer dig. Til alle opgaver er der vejledende løsninger, så du selv kan se, om du har svaret korrekt. Bemærk, at du dog skal møde frem til eksamen.

Har du lyst eller behov, kan du altid deltage i undervisningen i klasselokalet.

Projekter og eksamen

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I enkelte tilfælde skal der i løbet af undervisningen afleveres opgaver, som indgår i eksamen.

Deltagerbetaling omfatter tre eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt den første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar eller august.

Eventuel framelding til eksamen skal ske senest en uge før prøven afholdes eller påbegyndes. Du kan ikke framælde dig eksamen i det afsluttende projekt. Hvis du ikke afleverer et projekt inden for afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg og skal dermed skrive en helt ny opgave.