Strategisk Salg og Marketing

  • Aarhus

Indhold

Digitalisering er en integreret del af undervisningen på HD i Strategisk Salg og Marketing i alle fag. Det kommer bl.a. til udtryk i faget Marketing Management, hvor nye digitale muligheder indgår som en del af undervisningen og faget Markedskommunikation og branding, hvor vi arbejder med sociale medier og kommunikations- og brandingværktøjer på digitale medier og platforme. I faget Innovation og forretningsudvikling ser vi desuden på, hvordan man kan bruge digitale platforme til at finde ud af, hvor markedet bevæger sig hen i forhold til innovation.   

I faget Anvendt markedsanalyse er det centrale element at fortolke markedsanalyser på et strategisk niveau samt at vurdere, hvad man kan udlede af viden fra interne og eksterne data og statistikker. I faget Strategisk markedsledelse udvikler du kompetencer til at træffe beslutninger på strategisk niveau under de aktuelle markedsvilkår. Faget tager udgangspunkt i danske casevirksomheder og de udfordringer, de står overfor.

Vi tilbyder desuden faget Værdibaseret prisfastsættelse på første semester. Faget er baseret på forskning i de forskellige aspekter af prisfastsættelse i store og små danske virksomheder, og forskningen bliver inddraget i undervisningen. Faget er helt centralt, da det giver indsigt i en virksomheds prissætning og prisstrategi, uanset hvor i værdikæden virksomheden befinder sig. Værdibaseret prisfastsættelse findes kun på HD i Strategisk Salg og Marketing på Aarhus BSS. 

Målgruppe

HD i Strategisk Salg og Marketing er relevant for dig, der arbejder med salg og marketing, og som ønsker yderligere uddannelse på universitetsniveau. Et sådan kompetenceløft er relevant hvis du allerede arbejder eller ønsker at arbejde som salgs- og marketingchef, key account manager eller relationship manager i en udviklingsorienteret virksomhed. Du vil også kunne varetage en funktion i virksomhedens indkøbsafdeling.

Udbytte

Du får styrket dine kompetencer inden for bl.a. markedsledelse, strategisk salg, markedskommunikation, digital markedsføring, employer og corporate branding, innovationsledelse samt forretningsudvikling. Desuden får du en forståelse for, hvad det kræver at drive en succesfuld forretning.

HD i Strategisk Salg og Marketing kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre salgs- og marketingindsatser, der skaber resultater både på den korte og den lange bane. Det kan blandt andet være at planlægge, skabe og levere kundeværdi samt at lede kunderelationer og leverandørsamarbejder, der skaber værdi for virksomheden.

Når du har gennemført uddannelsen, får du et eksamensbevis fra Aarhus Universitet, der dokumenterer dine kompetencer inden for Strategisk Salg og Marketing og dit forløb på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Anbefalinger

Jeg har en masse lederansvar, som jeg har kunnet blive klogere på rent teoretisk gennem valgfag som kommunikation og forandringsledelse. Det, jeg lærte den ene aften, kunne jeg anvende konkret den næste dag.

Henrik Nielsen, butikschef, Emmerys | Alumne fra HD Marketing Management


Undervisningsform

På Aarhus BSS mener vi, at du får mest ud af at være til stede til forelæsningerne, så du kan indgå aktivt i diskussioner og stille spørgsmål. Du skal derfor møde op til undervisningen i Aarhus mandag og onsdag kl. ca. 18.15-22.00.

 

Som studerende på Aarhus BSS har du mulighed for aktivt at præge undervisningen. Det vil sige, at du kan tage udgangspunkt i din egen virksomhed i cases, skriftlige opgaver og oplæg, og du har mulighed for at inddrage dit daglige ansvarsområde som case. På denne måde kan du bruge det, du lærer, på dit arbejde med det samme.

Formål

Vil du specialisere dig inden for salg og marketing på universitetsniveau? Eller drømmer du om at blive leder? På HD i Strategisk Salg og Marketing arbejder vi med marketing på et strategisk og taktisk niveau. Du får værktøjer til at analysere, planlægge og gennemføre salgs- og marketingindsatser nationalt og internationalt, uanset om du arbejder på B2B- eller B2C-markedet. Du kan bruge det, du lærer på studiet, direkte i dit arbejde den næste dag.

På HD i Strategisk Salg og Marketing får du en helhedsforståelse for de vilkår og krav, du møder i en markeds- og udviklingsorienteret virksomhed. Du bliver introduceret for teorier og metoder til at nå kortsigtede og langsigtede mål. De kortsigtede mål drejer sig om at opnå markedsforståelse og udforme markedsføringsplaner, mens de langsigtede mål handler om at udvikle virksomhedens kompetencer inden for salg og marketing.

Indhold og opbygning

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist:
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november  
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september
Forårsfag: Januar/februar  
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 63.000
Sted: Aarhus