Regnskab og Økonomistyring

  • Aarhus og Herning

Formålet med specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring er at give dig kompetencer til at analysere og løse regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Du vil derved kunne deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og eksterne rapportering.

Kompetencerne opbygges gennem træning i identifikation, formulering, analyse og løsning af økonomi­styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på ledelsesniveau. 

Målgruppe

HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring er relevant for dig, hvis du varetager eller ønsker at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, såsom konsulent eller revisor.

Med en HD-specialisering i Regnskab og Økonomistyring kan du varetage jobfunktioner som økonomichef, regnskabschef, controller, rådgiver inden for virksomhedens økonomistyring og de dertilhørende systemer eller karriereudvikling, revisor, erhvervsrådgiver i finansiel virksomhed eller IT-konsulent.

Udbytte

Gennem HD-studiet i Regnskab og Økonomistyring opnår du kompetencer til at tage ansvaret for en virksomheds økonomistyring og aflæggelse af det eksterne regnskab og kendskab til de dertil hørende systemer.

Du bliver i stand til at danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og gå i dybden med de dele af virksomhedens organisatoriske og strategiske økonomiske forhold, der trænger til forbedringer gennem systematisk analyse og udvikling.

Desuden bliver du kvalificeret til at tackle virksomhedens strategiske og organisatoriske problemstillinger.

Anbefalinger

Man får nye perspektiver på sit arbejde og møder folk fra andre brancher. Det er dedikerede mennesker, som yder en stor indsats ved siden af deres arbejde, og jeg synes generelt, at niveauet er højt.

Kaptajn Christian Planck, kompagnichef, Forsvaret  | Studerende på Regnskab og Økonomistyring


Undervisningsform

Specialiseringen Regnskab og Økonomistyring udbydes i Aarhus og Herning.

I Aarhus gennemføres studiet som heldagsundervisning ca. hver anden lørdag, og i Herning foregår undervisningen tirsdag kl. 17.00-20.30 og lørdag kl. 8.30-14.00 .

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. 

Studieformen er fleksibel, klasseundervisning suppleres med e-læring, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases. 

Forelæsningerne videooptages, så den studerende har mulighed for at se eller gense forelæsningen, når der er tid eller behov for det.

Indhold og opbygning

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist:
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september
Forårsfag: Januar/februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 63.000
Sted: Aarhus og Herning