Organisation og Ledelse

  • Aarhus

Som specialist, mellemleder og leder skal man kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i organisationen, også når der sker ændringer i organisationens omgivelser. Man må således have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer og hvordan de udvikles og ledes; organisationens interaktion med omgivelserne; betydningen af egen og organisationens kommunikation, betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen.

Formålet med specialiseringen Organisation og Ledelse er derfor at give den studerende indsigt i, hvordan organisationens enkelte dele, især ledelse og medarbejdere, spiller sammen og fungerer som en helhed under skiftende betingelser fra omverdenen.

Når man studerer organisation, drejer det sig om på den ene side at få indblik i, hvordan organisationer er bygget op, og hvilke spilleregler, der gælder, og på den anden side at forstå, hvornår og hvordan disse spilleregler skal tilpasses den strategiske udvikling.

Målgruppe

Det er karakteristisk for Organisation of Ledelse, at mange af de studerende allerede har en eller anden form for højere uddannelse, herunder en eller flere andre HD-specialiseringer. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i virksomheden eller organisationen, men som ønsker at underbygge deres praktiske erfaringer med relevant teori. Et væsentligt tema på studiet er netop samspillet mellem teori og praksis.

Organisation og Ledelse adskiller sig fra de andre specialiseringer på HD-studiet, fordi det ikke sigter mod at varetage en bestemt funktion i virksomheden. Organisation og Ledelse er i denne sammenhæng tværgående. Formålet er at skabe indblik i, hvordan de forskellige funktioner spiller sammen.

Udbytte

Du bliver i stand til at kunne identificere og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver. Desuden vil du kunne anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og værktøjer til at analysere og løse disse opgaver.

Du får således en forståelse for organisatoriske og ledelsesmæssige opgavers kompleksitet og bliver i stand til at agere i forhold til disse – enten selvstændigt og/eller i samarbejde med andre i både studie- og arbejdsmæssig sammenhæng.

Endelig vil du kunne forstå og reflektere over organisation og ledelse i et helhedsperspektiv, der bl.a. inkluderer ressourcemæssige, kulturelle, økonomiske, kommunikative og strategiske sammenhænge.

Anbefalinger

Det har på flere måder været værdifuldt at læse sideløbende med arbejdet. Min læring på HD-studiet bekræfter mig i de valg, jeg træffer.

Louise Maris Lindekilde, International Talent Manager, BESTSELLER  |  Alumne fra HD Organisation og Ledelse


Undervisningsform

Specialiseringen Organisation og Ledelse udbydes i Aarhus, hvor studiet gennemføres som aftenundervisning mandag og torsdag kl. ca. 18.15-22.00.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, behandling af cases og diskussioner. Den konkrete sammensætning af disse elementer varierer fra fag til fag. Vi stræber generelt mod at inddrage de studerende aktivt i undervisningen.

Pensum består fortrinsvis af international litteratur, som afspejler udviklingen inden for strategisk ledelse, udvikling og samarbejde. 

Indhold og opbygning

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist:
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november   
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september
Forårsfag: Januar/februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 63.000
Sted: Aarhus