Finansiel Rådgivning

  • Herning 

Formålet med Finansiel Rådgivning er at give viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere finansielle problemstillinger. Du vil også kunne løse praksisnære og komplekse opgaver og kunne varetage specialistfunktioner inden for kundevendte rådgivningsproblematikker i den finansielle sektor.

Endvidere opnår du viden om og forståelse af den finansielle sektors praksis, teori og metode, så du selvstændigt kan identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for din faglige udvikling og kontinuerligt være på forkant med branchens behov.

Målgruppe

HD 2. del i Finansiel Rådgivning er relevant for dig, der arbejder i en finansiel virksomheder, men den kan også med fordel læses af andre, der er interesseret i den finansielle sektor.

Finansiel Rådgivning sigter mod ansættelse i den finansielle sektor både nationalt og internationalt inden for områder som rådgivning af privat- og erhvervskunder, ledelse af finansielle virksomheder samt risk management.

Udbytte

Du opnår en sådan branche- og forretningsforståelse, at du som medarbejder i en finansiel virksomhed bliver i stand til bedst muligt at planlægge, organisere, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver under hensyntagen til kunde-, virksomheds- og samfundsinteresser.

Helt konkret bliver du kvalificeret til at yde professionel rådgivning inden for finansiering og formueallokering, herunder fx investering, pension, boligfinansiering og forsikring.

Uddannelsen lægger vægt på, at du som medarbejder i en kundevendt funktion bliver i stand til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen. Med denne baggrund kan du fremlægge og implementere konkrete finansielle løsningsmodeller og velunderbyggede handlingsforslag, når du yder kunderådgivning.

Anbefalinger

Efter jeg er begyndt at læse HD i Finansiel Rådgivning, har jeg fået en bred faglig ballast og er samtidig blevet mere specialiseret indenfor mit fagområde.

Simon Svensson, privat bankrådgiver, Nordea | Studerende på specialiseringen Finansiel Rådgivning


Undervisningsform

Undervisningen foregår i Herning. Desuden bliver de obligatoriske fag optaget, så du har mulighed for at se undervisningen på et senere tidspunkt. Bemærk, at du skal møde frem til eksamen.

HD 2. del i Finansiel rådgivning er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange til de opgaver, som kræves i kundevendte arbejdsfunktioner i finansielle virksomheder.Indhold og opbygning

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist:
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september
Forårsfag: Januar/februar  
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 63.000
Sted: Herning