Støtte fra omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte som ufaglærte i beskæftigelse en mulighed for at søge om støtte på op til 10.000 kr. pr. kalenderår. Omstillingsfonden giver kun tilskud til akademi- og diplomuddannelser og således ikke andre typer af uddannelse. Nederst på denne side har vi prøvet at besvare de hyppigste spørgsmål i den forbindelse.

Søg om støtte til HD 2. del fra omstillingsfonden

Der er muligt at søge om tilskud fra omstillingsfonden i forbindelse med næste optag på HD 2. del.

Fondsmidlerne tildeles efter først-til-mølle-princip, og der lukkes for ansøgningsskemaet når midlerne er opbrugt.

For at søge tilskuddet skal du udfylde en online ansøgning og vedhæfte en underskrevet tro- og love-erklæring, som du kan downloade ved at klikke på knappen nedenfor.

 

Sådan søger du om støtte

Hvis du har søgt ind på det pågældende fag via det digitale ansøgningssystem (DANS), skal du logge på præcis samme måde, som ved din ansøgning til faget. 

Hvis du har tilmeldt dig det pågældende fag via mit.au.dk (studieselvbetjeningen), skal du vælge ”login” og benytte dit WAYF login (dvs. det samme login som du bruger til mit.au.dk, Blackbord etc.).

Bemærk at du skal søge tilskuddet senest samtidig med ansøgning om optagelse på/tilmeldt dig fag på HD 2. del i efterårssemestret 2020.

Søg om optagelse på HD 2. del


Hvem kan få støtte fra omstillingsfonden?

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse
 • En akademiuddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse (herunder HD 2. del)
 • En bacheloruddannelse
 • Eller en anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. 

Bemærk at HD 1. del ikke er en videregående uddannelse. Så hvis du har en HD 1. del (og ikke anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), har du mulighed for at søge om støtte til fag på HD 2. del.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.:

 • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud. 

 3) Du skal være tilmeldt et modul på HD 2. del.  

 • Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). 

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Kan jeg ikke få støtte til HD 1. del?

Nej, der er desværre ikke mulighed for at få støtte til HD 1. del.
Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). Hvis jeg nu læser HD 2. del men har en akademiuddannelse?

Du kan desværre ikke søge om støtte, hvis du har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Se punkt 1 i listen over krav til at kunne søge om støtte.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan maksimalt få 10.000 kr. pr. kalenderår fra omstillingsfonden. Se punkt 4 i listen over krav til at kunne søge om støtte. Du skal således ikke forvente at kunne få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Derudover er der ingen garanti for, at du får støtte igen til kommende semestre, selv hvis du har fået støtte én gang.

Hvad gør man, hvis prisen for kurset overstiger 10.000 kr.?

Du kan højst få et tilskud på 10.000 pr. kalenderår. Så hvis du får et tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., så sender vi en faktura til dig eller din arbejdsgiver på det resterende beløb.

Hvis prisen på kurset er lavere end 10.000 kr., kan jeg så overføre midlerne til næste semester?

Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul.

Kan færøske studerende få støtte?

Som færøsk studerende på HD 2. del kan du kun få støtte, hvis du arbejder i Danmark.