Støtte fra Finanskompetencepuljen

Finanskompetencepuljen er skabt i fællesskab mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner. Du kan søge op til tre kurser om året, dog maks. 15 ECTS point pr. løbende år.

Du har mulighed for at søge om støtte fra Finanskompetencepuljen til udvalgte fag på HD 2. del i forbindelse med næste ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er d. 1. maj for efterårets fag og d. 1. november for forårets fag.

Aarhus BSS udbyder gennem Finanskompetencepuljen udvalgte fag.

Sådan søger du om støtte fra Finanskompetencepuljen

Du søger om støtte ved at udfylde en online ansøgning på Finanskompetencepuljens hjemmeside.

For at sikre, at du kan nå at søge om optag på kurserne efter du er blevet tildelt midler fra Finanskompetencepuljen, så skal du ansøge ved Finanskompetencepuljen senest 14. dage inden vores ansøgningsfrist, da der kan være sagsbehandlingstid.  

Hvis du får bevilliget støtte fra Finanskompetencepuljen til det fag, du ansøgte om, bliver du kontaktet af os angående det videre forløb. 

Du skal stadig opfylde adgangskravene for at blive optaget på faget.
Læs om adgangskravene for HD 2. del

 


I foråret kan du søge støtte til følgende fag hos os

Corporate Finance

Finansielle virksomheders produkter og services

Projektledelse


I efteråret kan du søge støtte til følgende fag hos os

Strategisk Ledelse

Investeringsrådgivning


Der bliver tilføjet fag til listen, efterhånden som de bliver godkendt.

Yderligere information

Læs mere om støtte fra Finanskompetencepuljen på www.finanskompetencepuljen.dk