Undervisning og eksamen HD 1. del

På HD-studiet vil du stifte bekendtskab med flere forskellige undervisningsformer. Du vil støde på traditionel holdundervisning og forelæsninger.

Aarhus Universitet er et campusuniversitet, dvs. at al undervisning på HD foregår fysisk enten i Aarhus eller i Herning. Du kan derfor ikke tage HD som fjernstudie. Men vi optager undervisningen på HD, således at du kan se (gense) undervisningen, når du har brug for det fx ifm. din eksamensforberedelse, eller hvis du en enkelt gang skulle være forhindret i at deltage i den fysiske undervisning. Videooptagelserne skal derfor ses som et supplement til den fysiske undervisning, men de kan ikke erstatte undervisningen på campus.

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I nogle tilfælde kræves det, at du i løbet af undervisningen afleverer opgaver, som indgår i eksamen.

Tid og sted

Undervisningen finder sted i Aarhus og Herning.

Undervisning i Aarhus

Du kan vælge, hvornår du ønsker undervisning på de obligatoriske fag. Du kan vælge mellem to hverdagsaftener om ugen, i tidsrummet ca. kl. 18.00-21.00, eller udvalgte lørdage kl. 9.00-16.30. Du kan skifte fra semester til semester.

Valgfag undervises på hverdagsaftener i tidsrummet ca. kl. 18.00-21.00.

Undervisning i Herning

Undervisningen af obligatoriske fag finder som udgangspunkt sted to hverdagsaftener om ugen i tidsrummet kl. 17.30-21.00 og/eller lørdag i tidsrummet kl. 8.30-14.00. Det kan variere fra uge til uge og fra semester til semester. Du kan hverken vælge lørdagsundervisning til eller fra.

Valgfag undervises enten på hverdagsaftener i tidsrummet 17.30-21.00 eller i dagstimerne på lørdage. Undervisningsdage vil fremgå af timeplanerne for hvert fag.

Undervisningsform

På HD 1. del vil du stifte bekendtskab med flere forskellige undervisningsformer såsom holdundervisning og forelæsninger. Case- og projektarbejde er også integreret i undervisningen. Læringen er baseret på dialog, hvor den studerendes praktiske erfaringer og underviserens teoretiske indsigt bringes i samspil.

Aarhus Universitet er et campusuniversitet, dvs. at al undervisning på HD foregår fysisk. Du kan derfor ikke tage HD som fjernstudie. Men vi optager undervisningen på HD, således at du kan se (gense) undervisningen, når du har brug for det fx ifm. din eksamensforberedelse, eller hvis du en enkelt gang skulle være forhindret i at deltage i den fysiske undervisning. Videooptagelserne skal derfor ses som et supplement til den fysiske undervisning, men de kan ikke erstatte undervisningen på campus.

Endelig er det også muligt at være tilmeldt som selvstuderende.


ECTS-point og forberedelsestid

Hvert semester består af 15 ECTS-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor arbejdsbelastning, man som studerende kan forvente at skulle lægge i et fag. Et enkelt ECTS-point er for de fleste lig med 28 arbejdstimer.

Du bør være opmærksom på, at forberedelsen tager mindst lige så lang tid som undervisningen. Dermed skal du forvente at afsætte 12-20 timer (inkl. undervisning) til studiet per undervisningsuge i de to år, studiet varer, hvis du følger det anbefalede forløb.

Fleksibel opbygning

HD 1.del er bygget op af moduler.

Modulopbygningen betyder, at du ikke er bundet til det anbefalede studieforløb. Du kan i et vist omfang tage fagmodulerne i den rækkefølge, du selv ønsker, og du kan tage længere tid om studiet end de normerede to år, hvis du har behov for det.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle fagmoduler kræver, at du har gennemført eller er ved at gennemføre forudgående moduler, og at der kan forekomme undervisnings- og eksamensoverlap.

Projekter og eksamen

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I enkelte tilfælde skal der i løbet af undervisningen afleveres opgaver, som indgår i eksamen.

Deltagerbetaling omfatter tre eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt den første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar eller august.

Eventuel framelding til eksamen skal ske senest en uge før, prøven afholdes eller påbegyndes. Du kan ikke framelde dig eksamen i det afsluttende projekt. Hvis du ikke afleverer et projekt inden for afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg og skal dermed skrive en helt ny opgave. 

HD 1. del - praktiske informationer Hør om adgangskrav, ansøgning, betaling og planlægning af dit studie.