Betaling HD 1. del

Den fulde pris for HD 1. del er 39.600 kr.*, som er fordelt sådan:

FagmodulPris i kr.
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse6.600
Organisation3.300
Samfundsøkonomi    3.300
Finansierings- og investeringsanalyser3.300
Erhvervsret3.300
Dataanalyse3.300
Erhvervsøkonomisk metode3.300
Valgfag 1 3.300
Valgfag 2 3.300
Afsluttende projekt6.600
Hd 1. del i alt39.600*

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag og administration, samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.     

Undervisningsmateriale og forplejning

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på ca. 2.000 kr. pr. semester. Du modtager ikke en faktura for undervisningsmaterialet, som du selv står for at købe. Dvs. hvis du fx skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på ca. 280 kr. ekskl. moms pr. 5 ECTS, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen. Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.  

Faktura

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling  og evt. obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen.

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen. 

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Finansieringsmuligheder

Der er mange muligheder for at få dækket hele eller dele af uddannelsesudgiften, når organisation og medarbejdere skal vælge efter- eller videreuddannelse.

På nedenstående side beskriver vi kort forskellige muligheder for finansiering og hjælper dig med, hvor du kan søge mere information om dine muligheder. Desuden har vi lavet en film, der beskriver bruttolønsordningen og en bruttolønsberegner, som du også finder på nedenstående side:

bss.au.dk/efteruddannelser/finansiering/