Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del Betaling HD 1. del

Betaling HD 1. del

Den fulde pris for HD 1. del er 39.600 kr.*, som er fordelt sådan:

FagmodulPris
Erhvervsøkonomi (forår og efterår)9.900 kr.
Dataanalyse3.300 kr.
Samfundsøkonomi    6.600 kr.
Erhvervsret3.300 kr.
Erhvervsøkonomisk metode3.300 kr.
Valgfag 1 3.300 kr.
Valgfag 2 3.300 kr.
Afsluttende projekt6.600 kr.
Hd 1. del i alt39.600 kr.*

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale på ca. 2.000 kr. pr. semester, og i Aarhus er der et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på ca. 350 kr. pr. 5 ECTS. Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Betaling

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.