Betaling HD 1. del

Den fulde pris for HD 1. del er 41.400 kr.*, som er fordelt i overensstemmelse med tabellen.

Fagmodul Pris i kr.
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse 6.900
Organisation 3.450
Samfundsøkonomi     3.450
Finansierings- og investeringsanalyser 3.450
Erhvervsret 3.450
Dataanalyse 3.450
Erhvervsøkonomisk metode 3.450
Valgfag 1 3.450
Valgfag 2 3.450
Afsluttende projekt 6.900
HD 1. del i alt 41.400*

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. per ECTS-point. Læs mere om studiegebyret

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig, og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg per fag og administration, samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.     

Undervisningsmateriale og forplejning

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på cirka 2.000 kr. per semester. Du modtager ikke en faktura for undervisningsmaterialet, som du selv står for at købe. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen. Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Faktura

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetalingen og eventuel obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen.

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen. 

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette per mail til evu.bss@au.dk.

Fristen for afmelding er den 1. september og den 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Finansieringsmuligheder

Der er mulighed for at få dækket hele eller dele af uddannelsesudgiften, når organisation og medarbejder skal vælge efter- eller videreuddannelse.

På denne side beskriver vi kort forskellige muligheder for finansiering og hjælper dig med, hvor du kan søge mere information om dine muligheder. Desuden har vi lavet en film, der beskriver bruttolønsordningen, og en bruttolønsberegner, som du også finder på siden.

HD 1. del - praktiske informationer Hør om adgangskrav, ansøgning, betaling og planlægning af dit studie.