Søg ind på supplering

Forudsætninger for deltagelse i Suppleringsfagene Finansiering og Marketing Management

For studerende, der søger optagelse på cand.merc.aud., udbydes der særligt tilrettelagte hel-på-del udgaver af HA-fagene Finansiering og Marketing Management. Kurserne er målrettet studerende med en baggrund som HD-F eller HD-R.

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Hvis du har gennemført eller er i gang med en HD-uddannelse bedes du yderligere vedhæfte enten

  • Karakterudskrift for HD 2. del specialisering (hvis du ikke er færdig med din uddannelse) eller 
  • Eksamensbevis for HD 2. del specialisering

I vores ansøgningssystem kan du elektronisk indhente dokumentation fra alle HD-udbydere i Danmark.

Såfremt du ikke lever op til ovenstående krav, så er du velkommen til at sende en ansøgning ind til vurdering, hvor du dokumenterer anden relevant uddannelse.

På faget Finansiering, som afholdes på Sandbjerg Gods, optages der 35 studerende på hvert af de 2 undervisningshold.  

Ansøgningsfristen er overskredet.