Søg ind på supplering

Supplering til kandidatuddannelsen i revision

Har du en HD(R)-uddannelse, skal du supplere med 10 ECTS-point i Finansiering og 10 ECTS-point i Marketing. Du kan læse om suppleringsfagene og se, hvornår holdene starter her.

Har du en HD-F kan du i oversigten over suppleringsfag for HD, se hvilke fag du skal supplere med. Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen.

Forudsætninger for deltagelse i suppleringsfagene Finansiering og Marketing Management

For studerende, der søger optagelse på cand.merc.aud., udbydes der særligt tilrettelagte hel-på-del-udgaver af HA-fagene Finansiering og Marketing Management. Kurset Finansiering er målrettet studerende med en baggrund som HD(R). Kurset Marketing Management er målrettet studerende med en baggrund som HD(R) eller HD(F).

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B eller Idéhistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Hvis du har gennemført eller er i gang med en HD-uddannelse, bedes du yderligere vedhæfte enten:

  • Karakterudskrift for HD 2. dels-specialisering (hvis du ikke er færdig med din uddannelse) eller 
  • Eksamensbevis for HD 2. dels-specialisering

I vores ansøgningssystem kan du elektronisk indhente dokumentation fra alle HD-udbydere i Danmark.

Såfremt du ikke lever op til ovenstående krav, er du velkommen til at sende en ansøgning ind til vurdering, hvor du dokumenterer anden relevant uddannelse.

På faget Finansiering, som afholdes på Sandbjerg Gods, optages der 35 studerende på hvert af de to undervisningshold. 

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2022 kl. 23:59.

Du kan forvente svar på din ansøgning cirka 4-6 uger efter ansøgningsfristen.

Der er maksimalt plads til 35 deltagere per hold på faget Finansiering. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette tal, udvælges ansøgerne ud fra følgende prioriterede kriterier:

  • Ansøgere der har bestået eller er i gang med HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring 
  • Ansøgere der har bestået eller er i gang med en anden HD 2. dels-specialisering 
  • Ansøgningstidspunktet  

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb, for eksempel i tilfælde af for få tilmeldte.