Louise Maris Lindekilde, tidligere International Talent Manager, BESTSELLER - nu psykologistuderende - HD i Organisation og Ledelse

"Jeg har læst HD-O, fordi jeg fik en udviklingsmulighed i BESTELLER, der indebar, at jeg gik fra et job som salgsansvarlig til International Talent Manager. I den forbindelse blev jeg bevidst om, at jeg manglede konkrete HR-kompetencer inden for ledelse og organisationsudvikling. Mit ansvar i HR var i begyndelsen at starte et internationalt talentprogram op og lede driften heraf samt talentudviklingen, herunder rekruttering og kompetenceudvikling på tværs af BESTSELLER. Jeg søgte derfor efter muligheder for at opkvalificere mine kompetencer på det område og fandt, at HD-O var det mest relevante.

Værdifuldt at læse ved siden af arbejdet
Jeg kan i høj grad bruge det, jeg har lært på studiet direkte i mit arbejde. BESTSELLER er en meget udviklingsorienteret virksomhed, som favner nye ideer og tiltag, og det har været værdifuldt på flere måder at læse sideløbende med arbejdet. Min læring på HD-studiet bekræfter mig i de valg, jeg træffer løbende.

Indsigt i muligheder
Studiet har givet mig en mere teoretisk og dermed også mere metodisk tilgang til mine arbejdsopgaver som fx procesudviklingscoaching, ledelse og kompetenceudvikling. Jeg har ikke lært det hele på studiet, men HD-studiet har givet mig viden og indsigt i hvilke muligheder, der er, og så har jeg selv kunnet søge yderligere information og selvudvikling.

Bruger teorier i praksis
I min afhandling valgte jeg at have fokus på kulturel intelligens kombineret med motivation og ledelsesteorier. BESTSELLER er en global virksomhed med et internationalt fokus, og mit ansvarsområde er bl.a. international talentudvikling, hvilket indebærer at ansætte og fastholde internationale kolleger. Mit arbejde med afhandlingen har i høj grad været med til at klarlægge relevante motivations- og ledelsesteorier, og hvordan de med fordel kan anvendes i en kulturel sammenhæng. Dem bruger jeg stadig både i en udviklings- og undervisningskontekst i dag.

Familietid og studietid
Udover at bruge meget tid på mit arbejde, så er mit store fokus mine børn og min mand. I vores fritid laver vi mange aktive ting sammen som at cykle, gå ture og bare være ude. I en travl hverdag prioriterer vi familietiden højt.  

Det var ikke altid nemt at finde plads til studiet ved siden af familie og arbejde. For mig handlede det om at tænke meget struktureret og ’aftale’ med mig selv, hvad der måtte fylde hvornår. Med et fuldtidsjob med ledelsesansvar fylder arbejdet meget, og det er her, jeg skal levere. Personligt var det også vigtigt for mig at klare mig godt på uddannelsen og få noget ud af det. Jeg prioriterede at komme til alle undervisningsgange og så følge op med intensiv eksamenslæsning, så det ikke fyldte for meget i mit hoved i hverdagene. For mig var det ikke muligt at læse alt til studiet løbende pga. familieliv og arbejde."